Наши телефоны:

Юрий  +38 (050) 975-64-78; (098) 422-69-86

Email: strannikbooks@gmail.com

Мы находимся:

г. Запорожье

малый рынок, киоск № 354

Воскресенье — выходной


Уважаемые посетители сайта, обращаем Ваше внимание, что онлайн-каталог на сайте не обновляется.
Актуальный каталог книг доступен для скачивания в формате pdf и excel.
 
Шановні відвідувачі сайту, звертаємо Вашу увагу на те, що онлайн-каталог на сайті не оновлюється.
Актуальний каталог книг доступний для завантаження у форматі pdf та excel.

Приглашаем в телеграм-сообщество нашего книжного клуба. Интересные новости, актуальные книжные новинки, поиск, покупка, обмен книг по всему миру.
t.me/classicamag

Запрошуємо до телеграм-спільноти нашого книжкового клубу. Цікаві новини, актуальні книжкові новинки, пошук, купівля, обмін книг по всьому світу.

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ

450 грн.

В набор входит:
– 45 карт с фото и посланиями
– инструкция
Дизайнер: Екатерина Соломатина

«Счастливая Семья» – это колода метафорических карт-посланий, предназначенная для работы с семейной, родовой тематикой, гармонизации отношений в семье, между близкими людьми, в коллективе и т.д., решения проблем связанных с отношениями, осознания своих ошибок и трансформации негативного опыта в отношениях. Карты-послания помогут устранить недопонимание, холодность, ограничивающие убеждения и другие преграды в межличностных отношениях, что позволит улучшить атмосферу в семье, в коллективе, и сделать отношения более теплыми, близкими и доверительными, а также осознать ценность людей, которые находятся рядом.

000

Колода может использоваться как психологами, психотерапевтами и коучами в индивидуальном консультировании, групповых тренингах, коучинге, так и любым человеком, который хочет найти ответы на интересующие его вопросы, глубже познать себя и изменить к лучшему свои взаимоотношения с другими людьми.

Как работать с колодой (примеры упражнений):

«Семейный досуг» настольная игра.
Колоду карт-предсказаний можно использовать в качестве настольной игры в кругу семьи, друзей или в коллективе.
Для этого все участники игры вслепую (карты лежат рубашками вверх) поочередно достают по одной карте. Каждый читает послание на своей карте и выполняет полученное задание-совет, направляя свои действия на играющих.
В игре нет победителей и проигравших! Главная цель такой игры – поднять настроение, улучшить отношения и сблизить играющих.

«Недостающий элемент» упражнение.
Техника предназначена для выявления причин недовольства, неудовлетворенности партнера или причин напряжения в отношениях между вами.
1. Выберите вслепую одну карту, которая будет ответом на вопрос:
— Чего недостает в наших отношениях моему партнеру (супругу, ребенку, матери, отце, коллеге и т.д.)?
2. Внимательно рассмотрите изображение и прочтите послание на карте. О чем это для Вас? Чего на самом деле не хватает Вашему партнеру? Чего он ждет от Вас? Можете ли Вы дать ему это или сделать это для него?

«Исцеляющий танец» упражнение.
Техника предназначена для работы с отношениями сложившимися между людьми, их улучшения, создания более теплой, близкой и доверительной атмосферы в отношениях, семье, коллективе и т.д.

1.Выберите вслепую одну карту, которая будет ответом на вопрос:
– Что я могу сделать уже сегодня, чтобы мои отношения с мамой (отцом, супругом, ребенком, партнером и т.д.) изменились в лучшую сторону, стали теплее?
– Что может сделать моего партнера счастливее? Что я могу сделать для этого?
2. Прислушайтесь к полученному совету-посланию. Постарайтесь выполнить его в этот же день или возьмите в привычку делать это для своих близких ежедневно (если для вас это допустимо).

У набір входить:
— 45 карт з фото і посланнями
— інструкція
Дизайнер: Катерина Соломатіна

«Щаслива Родина» — це колода метафоричних карт-послань, призначена для роботи з сімейної, родовою тематикою, гармонізації стосунків у сім’ї, між близькими людьми, в колективі і т.п., вирішення проблем пов’язаних з відносинами, усвідомлення своїх помилок і трансформації негативного досвіду в стосунках. Карти-послання допоможуть усунути непорозуміння, холодність, що обмежують переконання і інші перешкоди в міжособистісних відносинах, що дозволить поліпшити атмосферу в сім’ї, в колективі, і зробити відносини більш теплими, близькими і довірчими, а також усвідомити цінність людей, які знаходяться поруч.
Колода може використовуватися як психологами, психотерапевтами та коучами в індивідуальному консультуванні, групових тренінгах, коучинг, так і будь-якою людиною, яка хоче знайти відповіді на питання, що цікавлять його питання, глибше пізнати себе і змінити на краще свої взаємини з іншими людьми.

Як працювати з колодою (приклади вправ):

«Сімейне дозвілля» настільна гра.
Колоду карт-передбачень можна використовувати в якості настільної гри в колі сім’ї, друзів або в колективі.
Для цього всі учасники гри наосліп (карти лежать сорочками вгору) по черзі дістають по одній карті. Кожен читає послання на своїй карті і виконує отримане завдання-порада, направляючи свої дії на гравців.
У грі немає переможців і переможених! Головна мета такої гри — підняти настрій, поліпшити відносини і зблизити граючих.

«Відсутній елемент» вправа.
Техніка призначена для виявлення причин невдоволення, незадоволеності партнера або причин напруги в стосунках між вами.
1. Виберіть наосліп одну карту, яка буде відповіддю на питання:
— Чого бракує в наших відносинах моєму партнеру (дружині, дитині, матері, батька, колезі і т.п.)?
2. Уважно розгляньте зображення і прочитайте послання на карті. Про що це для Вас? Чого насправді не вистачає Вашому партнеру? Чого він чекає від Вас? Чи можете Ви дати йому це чи зробити це для нього?

«Цілющій танець» вправа.
Техніка призначена для роботи з відносинами, що склалися між людьми, їх поліпшення, створення більш теплою, близькою і довірчої атмосфери у відносинах, сім’ї, колективі і т.п.
1.Виберіте наосліп одну карту, яка буде відповіддю на питання:
— Що я можу зробити вже сьогодні, щоб мої стосунки з мамою (батьком, чоловіком, дитиною, партнером і т.д.) змінилися в кращу сторону, стали тепліше?
— Що може зробити мого партнера щасливішим? Що я можу зробити для цього?
2. Прислухайтеся до отриманого раді-послання. Постарайтеся виконати його в цей же день або візьміть в звичку робити це для своїх близьких щодня (якщо для вас це допустимо).

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.

No fields found, please go to settings & save/reset fields